Termeni și Condiții


BIG BROTHER COMPANY denumește în continuare pe BIG BROTHER COMPANY SRL, persoană juridică romana, CUI 5865798, J40/11678/1994.

BIG BROTHER COMPANY oferă un serviciu de livrare la domiciliu prin comanda online prin site-ul www.bigbrotherpizza.ro, fără a necesita o înregistrare prealabilă a clienților.

 

Folosirea, incluzând vizitarea și cumpărarea produselor de pe site-ul www.bigbrotherpizza.ro, implică acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentate MAI JOS, vă solicităm să întrerupeți demersul dumneavoastră și să nu mai utilizați în continuare acest site.DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE COMANDĂ

 • Orice comandă se face online pe www.bigbrotherpizza.ro
 • Clienții se obliga să introducă în formular date complete, corecte și conforme cu realitatea.
 • BIG BROTHER COMPANY nu poate fi trasă la răspundere sub nici o formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea unor informații incorecte sau incomplete.
  După trimiterea comenzii clienții vor primi un telefon de confirmare care va cuprinde și date despre timpul de livrare și adresa la care se face livrarea
 • Livrarea este gratuită.

MODALITĂȚI DE PLATĂ. MONEDE. PREȚURI

 • Plata se efectuează exclusiv în lei (cash) și se face în momentul recepționarii comenzii de către client, conform notei de plată și bonului fiscal. Pentru persoanele juridice se solicita și datele necesare întocmirii facturii fiscale.
 • Prețurile afișate pe site sunt prețurile care apar și pe nota de plată.

GARANȚII. RECLAMAȚII

 • Livrarea comenzii se face la adresa de livrare din formularul de comandă, ea putând fi lăsată, cu condiția că clientul să semneze și să accepte formă de plată.
 • Semnătura de primire din partea beneficiarului produsului livrat se constituie că acceptare a calității și livrării în bune condiții a produsului și nu permite reclamații ulterioare privitoare la calitatea sau nelivrarea produsului respectiv.
 • În cazul în care produsele comandate nu v-au fost livrate sau în cazul oricăror alte nemulțumiri pe care le aveți în legătură cu produsele și serviciile livrate vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@bigbrotherpizza.ro.
 • În cazul în care nu reușim să contactăm telefonic destinatarul unei comenzi pentru a reuși efectuarea livrării, ne rezervăm dreptul de a considera comanda incompletă fapt care conduce la anularea respectivei comenzi.
 • Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul neefectuării unor livrări datorită pierderii informațiilor legate de acestea, din motive care nu țin de voință sau de acțiunile noastre.
 • Nu putem fi considerați responsabili pentru daune cauzate de nedisponibilitate temporară a serverelor noastre, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Aceasta prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. Dacă există riscul să apară o astfel de situație, aceasta va fi anunțată înainte.
 • Clientul este de acord să garanteze și să ne considere nevinovați în legătură cu orice pretenții, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terților, rezultate ca și consecință a utilizării serviciilor cauzatoare de daune.

FRAUDĂ

 • Orice încercare de a accesa, de a modifica conținutul site-ului BIGBROTHERPIZZA.RO sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul BIGBROTHERPIZZA.RO, va fi considerată tentativa de fraudare și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

TERMENI LEGALI

 • SITE-UL www.bigbrotherpizza.ro este proprietatea BIG BROTHER COMPANY SRL.
 • BIG BROTHER, BIG BROTHER PIZZA, NO SECRETS și logo-urile respective sunt mărci înregistrate ale BIG BROTHER COMPANY și sunt protejate de lege.
 • BIG BROTHER COMPANY își rezervă dreptul de a modifica și completă orice date sau informații de pe site ori de câte ori este nevoie pentru a se realiza o mai bună informare și o comunicare optimă.
 • În cazul în care veți continua să utilizați site-ul după ce au fost efectuate modificări sau completări față de informațiile și datele inițiale, considerăm că acțiunea dumneavoastră de a continua utilizarea site-ului reprezintă în fapt manifestarea acordului de voința în raport de modificările și completările efectuate.
 • BIG BROTHER COMPANY nu răspunde de eventualele prejudicii create sau cauzate prin utilizarea ilicită sau necorespunzătoare a acestui site.
 • Site-ul și întregul său conținut, respectiv imagini, texte, software, butoane, precum și orice alt element al acestuia sunt proprietatea exclusivă a BIG BROTHER COMPANY și sunt protejate de legea dreptului de autor.
 • Nerespectarea oricărei condiții sau termen constituie o încălcare a drepturilor noastre de proprietate, situație în care vom fi obligați să promovăm acțiuni în justiție în vederea reparării prejudiciului creat prin această activitate.
 • Enumerarea elementelor din alineatul precedent are un caracter pur exemplificativ și nu reprezintă o enumerare expresă limitativa.
 • BIG BROTHER COMPANY poate folosi în mod liber orice idee sau sugestie transmisă prin intermediul postei electronice de la utilizatori.
 • Site-ul conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea BIG BROTHER COMPANY sau a partenerilor acesteia. BIG BROTHER COMPANY nu răspunde de eventuale prejudicii create sau cauzate prin utilizarea ilicită sau necorespunzătoare a acestor link-uri.

DATE CU CARACTER PERSONAL

 • BIG BROTHER COMPANY SRL este înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 1632.
 • Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Big Brother Company are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
 • Scopul colectării datelor este: promovare a produselor și serviciilor, marketing, publicitate, informare și statistică.
 • Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele, nr. telefon, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, adresa IP.
 • Prin completarea datelor în formularele de plasare a comenzii, Clientul declară că acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a Big Brother Company și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate pe o perioadă de timp nelimitată de către Big Brother Company pentru desfășurarea și/sau derularea de către Big Brother Company de activități comerciale de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de informare și în scop statistic.
 • Prin citirea prezentelor Termene și Condiții Utilizatorul/Clientul ia la cunoștință faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
 • Totodată, Clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.
 • Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa S.C. Big Brother Company, Splaiul Independenței 290, București, România, Clientul își poate exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
  - o dată pe an, să i se transmită dacă datele personale sunt sau nu prelucrate;
  - să intervină asupra datelor transmise;
  - să se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;
  - să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
 • Big Brother Company nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile cu caracter personal ale Clientului. Big Brother Company poate, totuși, transmite informația către terți în următoarele cazuri:
  - Cu acordul / la cererea Clientului
  - Dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate sau oferite de Client
  - în cazul în care activitățile Clientului contravin prezentelor termene și condiții, sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii.

Prețurile sunt valabile pentru . Selectează altă zonă de livrare.
Powered by Big Brother