Politica de Confidențialitate


PREAMBUL

Prin utilizarea site-ului BigBrotherPizza.ro, a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau când suntem contactaţi prin formularul de contact sau via e-mail vizitatorii ne încredinţează informaţii personale.

Politica BigBrotherPizza.ro este de a nu vinde sau închiria datele personale ale vizitatorilor săi.

Prin intermediul prezentului document, intitulat "Politica de confidenţialitate" dorim să explicăm ce date stocăm, transmitem sau prelucrăm şi pentru ce anume.

Politica de Confidenţialitate, împreună cu Politica de Cookie-uri, care fac parte integrantă din Termenii şi Condiţiile site-ului, se aplică tuturor vizitatorilor în relaţia pe care o au cu BigBrotherPizza.ro

Dorim să specificăm faptul că luăm în serios confidenţialitatea, motiv pentru care facem tot posibilul să stocăm şi să procesăm în siguranţă şi cu atenţie informaţiile care ne sunt transmise.1. TERMENI

Termenii utilizaţi în Politica de Confidenţialitate sunt cei prezentaţi în Termenii şi Condiţiile site-ului pe lângă care mai adăugăm:

GDPR (General Data Protection Regulation) reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Persoană vizată este orice persoană ale cărui date sunt colectate, reţinute sau procesate.

SEE reprezintă Spaţiul Economic European.

Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată).

Potrivit GDPR, orice Vizitator al site-ului este o Persoană vizată, adică este o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.2. CINE SUNTEM

Site-ul BigBrotherPizza.ro şi subdomeniile acestuia (denumit în continuare "BigBrother") este administrat de S.C. Big Brother Company S.R.L. (denumită prescurtat "Big Brother") prin intermediul Echipei BigBrother având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 5865798, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/11678/1994, cu sediul în Str. Splaiul Independenței 290, bloc P18, Parter, Sector 6, Bucureşti, România. E-mail: .

Potrivit Legii nr. 677/2001 şi al GDPR, Big Brother este operator de date cu caracter personal.3. CE INFORMAȚII COLECTĂM

 • Informaţiile pe care Vizitatorul ni le furnizează în mod voluntar pentru a utiliza diverse servicii ale site-ului:
  • Când ne contactezi prin e-mail: nume, prenume, adresa de e-mail şi alte informaţii pe care ni le transmiţi.
 • Informaţii pe care le colectăm automat:
  • În timpul navigării pe site colectăm informaţii de natură tehnică despre vizita Vizitatorului pe site. Aceste informaţii pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare şi alte informaţii despre modul în care Vizitatorul a interacţionat cu site-ul si traficul realizat de Vizitator prin site-ul nostru.
  • Putem colecta aceste informaţii prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare (exp: web beacons, pixeli, ad tags, pixeli/tag-uri de JavaScript) pentru a recunoaşte Vizitatorul. De asemennea dăm acces unor terţi (exp: furnizorii de servicii) pentru a utiliza cookie-uri şi tehnologii similare pe site-ul nostru. Detalii despre cookie-uri şi tehnologiile utilizate se găsesc în pagina despre cookie.


4. TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE

Pentru datele pe care Vizitatorul ni le ofera voluntar (prin completarea acestora în formularele site-ului sau prin transmiterea lor prin e-mail, etc.) prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Prelucrarea de date personale (IP-ul, unele cookie-uri, sesiunea, tranzacţiile, monitorizarea acţiunilor Vizitatorilor din cadrul site-ului, etc.) în scopul prevenirii fraudelor constituie un interes legitim (alin. 47 din Regulamentul (UE) 679/2016).

Prelucrarea datelor personale ale Clienţilor care are drept scop marketingul direct se desfăşoară în interes legitim (alin. 47 din Regulamentul (UE) 679/2016).

Prelucrarea datelor pe care le colectăm automat inclusiv prin cookie-uri, în funcţie de utilizarea acestora, se face în interes legitim (pentru funcţionarea normală a Site-ului sau a serviciilor Big Brother, pentru a analiza şi îmbunătăţi produsele şi serviciile oferite) sau pe baza consimţământul Vizitatorului.

Conform GDPR, nu este necesar sa fie cerut consimţământul Vizitatorului în situaţia în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligaţii legale sau interesul legitim.5. SCOPURILE COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR

Colectăm şi prelucram datele Vizitatorilor pentru următoarele scopuri:

 • pentru oferirea de servicii pe internet;
 • pentru a răspunde Vizitatorilor la întrebări şi solicitări;
 • pentru a oferi şi îmbunătăţii serviciile pe care le oferim;
 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor şi abuzurilor cibernetice;
 • pentru asigurarea securităţii şi integrităţii sistemelor;
 • pentru a ne apăra în cazul unui litigiu;
 • pentru oferirea de informaţii la cererea autorităţilor;
 • pentru reclamă şi publicitate;
 • pentru marketing şi promovare a produselor şi serviciilor Big Brother si ale partenerilor săi;
 • pentru urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului;
 • pentru servicii de comunicaţii electronice;
 • pentru cercetare de piaţă;
 • pentru statistică.


6. CÂT TIMP STOCĂM DATELE

Stocăm şi prelucrăm datele cu caracter personal ale Clienţilor pe tot parcursul relaţiei contractuale cât şi după finalizarea acesteia pe perioada impusă de prevederile legale.
În mod normal (dacă nu este impus de lege, cerut de autorităţi sau de un proces, etc.) datele personale sunt şterse sau distruse după maxim 6 ani de la încheierea relaţiei contractuale, ultima vizită pe Site sau ultima interacţiune cu Big Brother sau Serviciile Big Brother.7. CUI TRANSMITEM DATELE UTILIZATORILOR

Nu vom dezvălui datele Vizitatorilor către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul prealabil al Clienţilor.

Informaţii despre Vizitatori sunt transmise către următoarele entităţi:

 • Furnizorilor de servicii:
  • Google Analytics - pentru statistică (dacă doriţi să nu fiţi procesat pentru statistici puteţi utiliza acest instrument). În cadrul Google Analytics: se culeg date pentru remarketing şi publicitate; Datele asociate cookie-urilor, identificatorilor de vizitator sau identificatorilor de publicitate sunt păstrate 14 de luni de la ultima accesare a site-ului (cea mai mica perioadă posibilă); IP-ul Vizitatorului este anonimizat (detalii); Nu se transmit şi nu se fac asocieri cu Vizitatorii site-ului (funcţia User-ID fiind dezactivată); Nu se face un profil al Vizitatorului şi nu se urmăreşte activitatea acestuia în afara Site-ului (funcţiile de Remarketing şi de Publicitate fiind dezactivate).
  • Facebook Pixel - pentru statistica aferentă campaniilor rulate prin Facebook (nu trimitem date personale prin intermediul acestuia.
  Toţi furnizorii sunt selectaţi cu o grijă pentru a ne asigura că asigură o confidenţialitate sporită datelor personale. Furnizorii au o capacitate limitată, sau nu o au deloc, de a utiliza informaţiile Vizitatorilor în alte scopuri decât cel de a ne furniza serviciile contractate.
  Stocarea şi/sau procesarea datelor de către furnizorii de servicii se fac în conformitate cu Politicile de Confidenţialitate ale acestora pe care Vizitatorii le pot consulta pe site-urile furnizorilor.
 • Instanţe de judecată, parchete sau alte autorităţi publice atunci când există o cerere expresă din partea acestora şi legea o impune;
 • Altor terţi doar punctual cu consimţământul sau la cererea/instrucţiunile Vizitatorului.

Big Brother poate furniza unor terţi informaţii de ordin general referitoare la trafic în site precum şi alte informaţii, însă aceste informaţii vor fi transmise în scop statistic şi nu vor conţine date cu caracter personal.

Big Brother nu transferă în prezent datele Vizitatorilor către state din afara SEE.
Dacă pe viitor vom face acest lucru, orice transfer de date se va face respectând legislaţia în vigoare şi asigurănd un nivel adecvat de securitate.8. DREPTURILE UTILIZATORILOR

 • Dreptul de retragere a consimţământului - Conform art. 7 din GDPR
 • Dreptul de acces - Conform art. 15 din GDPR;
 • Dreptul la rectificare - Conform art. 16 din GDPR
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - Conform art. 17 din GDPR
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării - Conform art. 18 din GDPR
 • Dreptul la portabilitatea datelor - Conform art. 20 din GDPR
 • Dreptul la opoziţie - Conform art. 21 din GDPR
 • Dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere - Lista autorităţilor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a se adresa justiţiei


9. EXERCITAREA DREPTURILOR

Pentru orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale sau pentru exercitarea drepturilor legale în legătură cu datele pe care le deţinem putem fi contactaţi prin transmiterea unui e-mail la .

Menţiuni:

 • Vom încerca să răspundem solicitărilor în termen de 30 de zile sau mai puţin. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de complexitatea cererii;
 • În anumite situaţii, este posibil să nu putem oferi acces la unele sau la toate datele personale datorită unor dispoziţiilor legale. În acest caz vom specifica motivul refuzului;
 • În unele cazuri, este posibil să nu putem identifica anumite date personale doar pe baza identificatorilor furnizaţi în cerere. În aceste cazuri nu vom putea da curs cererii decât dacă ni se vor furniza informaţii suplimentare care să permită identificarea.


10. RESTRICȚII DE VÂRSTĂ

Serviciile oferite şi Site-ul în sine sunt destinate Vizitatorilor care au cel putin 18 ani.
Dacă orice persoană ştie sau are motive să creadă că o persoană cu vârsta sub 18 ani ne-a transmis date personale o rugăm să ne contacteze.11. SECURITATEA DATELOR

Pentru a asigura securitatea datelor Big Brother utilizează proceduri avansate de securitate alături de politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. O parte dintre acestea fiind:

 • Interacţiunea dintre site şi Vizitatori, colectarea şi transmiterea datelor se face pe conexiune SSL criptată (certificată A+);
 • Folosim metode de criptare, pseudonimizare şi anonimizare a datelor unde este necesar;
 • Serverele sunt colocate în datacenter unde sunt protejate de acces fizic şi la distanţă limitat şi monitorizat;
 • Software-ul utilizat este actualizat şi îmbunătăţit permanent;
 • Folosim sisteme de monitorizare, detecţie şi protecţie împotriva vulnerabilităţilor, atacurilor, exploiturilor, etc;
 • Accesul la date este limitat doar pentru personalul autorizat şi doar pentru acţiunile necesare.

Echipa tehnică a Big Brother depune toate eforturile, justificate comercial, pentru a proteja şi procesa în condiţii optime de securitate a datelor personale primite de la Vizitatori.
Cu toate acestea, nicio modalitate de transmitere a datelor prin internet sau de stocare a informaţiilor nu poate fi perfect securizată. Din acest motiv nu putem să garantăm siguranţa absolută a datelor personale primite de la Vizitatori.
Totuşi, în cazul puţin probabil în care va avea loc o breşă de securitate, vom anunţa Vizitatorii afectaţi (unde este cazul) şi vom face toate demersurile necesare pentru a minimiza impactul asupra lor.12. MODIFICĂRI

Politica de confidenţialitate poate fi actualizată în orice moment. Datele Clienţilor vor fi procesate conform Politicii de Confidenţialitate valabilă la momentul utilizării Site-ului sau va fi trimisă o notificare pe e-mail către Clienţi prin care li se anunţă modificarea în vederea obţinerii acordului din partea acestora.
Toate modificarile devin valabile şi intră în vigoare imediat după actualizare.13. ACCEPTAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Prin utilizarea site-ului, a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau când suntem contactaţi, declaraţi că aţi fost informaţi în mod adecvat asupra prelucrării datelor personale prin intermediul informaţiilor specificate în prezenta „Politică de confidenţialitate”.

Ultima actualizare a acestui document a fost făcută la data de 24 mai 2018.

Powered by Big Brother